DPSRU Student Council(2018-19)

Student Council (2018-19)

Student Council

Dr. Rajiv Tonk   

Patron

Mr. Satish Manchanda

Treasurer

Mr. Manish Dagar

President

Mr.Ravi Kumar

Vice- President

Ms.Shivani Giri

General Secretary

Mr.Dharmanshu Chaudhary

Joint Secretary

Mr.Rakshit Tyagi

Sports Secretary

Mr. Ashish Kumar

Cultural Secretary

Ms. Kanishka

Girls Representative

Other Members(Class Representatives)

Mr. Umesh Singh

Ms. Ankita

Mr. Shivam Sharma

Mr. Hitesh Kumar

Mr.Anmol Wadhwa

Mr. Shubham Chaurasia

Mr. Mohd. Sharib

Mr. Kunal Dhaiya

Mr.Navneet Singh

Mr. Saikat Sasmal

Mr.Pankaj Tushir

Mr. Tushar Aggarwal

Mr Pankaj Chakravorty

Mr. Rohan Wadhwa(V.C Nominee)

Ms.Pooja(V.C Nominee)

Mr. Gautam Bhardwaj(V.C Nominee)

Mr. Deepak Kumar(V.C Nominee)

 

 

 

 

 

 

 

CAMPUS HIGHLIGHTS